HOLISTISK PERSONLIG TRÆNER

med fokus på

intelligent mad og bevægelse
Opstart den 22.-23. april 2020

29-08-19_350.jpg

Sammen med to af Danmarks største kapaciteter indenfor sundhed og træning, fysioterapeut Jakob Hansen og ernæringsterapeut Louise Bruun, har jeg udviklet uddannelsen ”Holistisk personlig træner”.

Udgangspunktet for Holistisk personlig træner-uddannelsen er, at vi alle tre deler den holdning, at netop i forståelsen af samspillet mellem kroppens anatomi, den funktionelle træning og den intelligente mad, ligger nøglen til at opbygge den stærkeste krop og det sundeste helbred for vores klienter. 

Meget mere end kondition og muskelmasse

Alt for ofte har vi igennem årene mødt ”Personlige trænere”, der har haft et stærkt ensidigt fokus på kondition og muskelmasse. Efter vores opfattelse skal en Personlig træner være langt bredere funderet. For os er forståelsen af f.eks. kroppens anatomi og fysiologi, viden om vores nervesystem, om den mad, der bygger os op osv. helt centrale forhold i arbejdet som personlig træner i forhold til at kunne tilbyde vores klienter den stærkeste krop og det sundeste helbred.

Vores ambition med uddannelsen

Det er derfor vores altoverskyggende ambition med uddannelsen ”Holistisk personlig træner” at sikre, at vi ved at forene vores viden indenfor områderne anatomi, neurologi, den funktionelle træning og den intelligente mad, i et samlende uddannelsesforløb, vil kunne tilbyde vores uddannelsesdeltagere et bredt funderet sundhedsfagligt fundament. Et bredt sundhedsfagligt fundament som både vil gøre dig bedre i stand til at afkode og ikke mindst forstå dine klienters sundhedsmæssige udfordringer, men især fordi du, ud fra et holistisk sundhedsfagligt perspektiv, vil blive bedre rustet til både at afhjælpe dine klienters helbredsmæssige udfordringer, og selvfølgelig ift. at optimere dine klienters sundhedsmæssige tilstand.

Hvad kan du forvente dig af uddannelsen

Helt grundlæggende vil du få indgående viden om hvad intelligent mad og bevægelse er, og ikke mindst hvilken forskel den intelligente mad og bevægelse kan gøre for både dig selv og dine klienters tilstand. Derudover vil vi gennem uddannelsesforløbet give dig indgående viden om og værktøjer til at afkode og forstå dine klienters udfordringer på en ny måde. Du vil lære at måske skyldes led- og muskelsmerter ikke en konkret fysisk defekt, men kan handle om et overaktivt nervesystem, pga. af et højt niveau af stress. Du vil lære at måske stammer de kroniske rygsmerter ikke fra en gammel uoprettelig skade, men kan skyldes en inflammatorisk ubalance, som igen kan henføres til f.eks. dårlig kost, en hormonel ubalance eller bare en dårlig søvn.

”Ved at forene områderne anatomi og neurologi, funktionel træning og den intelligente mad i én samlende uddannelse er vi overbeviste om, at vi kan uddanne personlige trænere som langt bedre vil være i stand til at hjælpe deres klienter.” Louise Bruun

Du vil på uddannelsen bl.a. få indgående viden om
 • hvordan mad, planter og urter i tæt samspil med den rigtige bevægelse, kan være med til at forebygge, helbrede og styrke dit helbred. 

 • hvordan intelligent bevægelse kan være kraftigt medvirkende til skabe et antiinflammatorisk miljø i din krop. 

 • hvordan diverse livsstilssygdomme som f.eks. gigt, diabetes, nedsat bevægelighed, smerter i kroppen mv. både bedst muligt kan forebygges, men også hvordan du kan afhjælpe og i nogle tilfælde helt kurere disse gennem intelligent mad og bevægelse.

 • hvordan du kan skabe bedre balance og robusthed i nervesystemet. Du får værktøjer til hvordan du kan inddrage din nye viden om hjernens/nervesystemets betydning i din træning og i din livsstil generelt.

 • hvor stor betydning vores mentale del af os, har for vores fysiske krop og sundhedsmæssige tilstand. 

 

Vi vil gennem undervisningen tage udgangspunkt i dig, og du vil komme tættere på dig selv og opnå en større kropsbevidsthed, for dermed at blive endnu bedre til at hjælpe og behandle andre.

Undervisningen har et højt fagligt niveau og er baseret på den absolut nyeste viden omkring intelligent mad og bevægelse.

Hvem er du?

Der er ingen specifikke adgangskrav for at starte på uddannelsen til Holistisk personlig træner. Vi forventer dog, at daglig bevægelse og træning allerede er en del af din hverdag. Om du er øvet eller mindre øvet, er for så vidt underordnet – det vigtigste er, at du har en oprigtig interesse i at være aktiv og ikke mindst, at du har viljen og lysten til at dygtiggøre dig både fysisk såvel som vidensmæssigt. Uanset om du har ambitioner om at bruge uddannelsen som Holistisk personlig træner som en ekstra facet i dit nuværende professionelle virke f.eks. som personlig træner, fysioterapeut, massør, coach eller hvilken som helst anden behandler – eller om du ønsker at tage uddannelsen af personlige årsager – f.eks. fordi du bare gerne vil have en bedre forståelse for din krop, så er uddannelsen som Holistisk personlig træner noget for dig. Max. antal deltagere på uddannelsen er 20.

Modulbeskrivelse

Modul 1 (23-24/4 2020)

Introduktion 

 • Velkomst, præsentation og praktiske oplysninger                                   

 • Vores filosofi og uddannelsens mission                                                 

Antiinflammatorisk livsstil

 • Det selvhelbredende menneske             

 •  Tallerkenmodellen                                                                             

Gennemgang af nervesystemet og Funktionel Neurologi                                

 • De 2 ting nervesystemet behøver for at fungere godt

 • De 3 ting hjernen konstant gør 

 • Threat neuromatrix

 • Neuroplasticitet

 • Hvordan opnår vi balance og robusthed af nervesystemet?           

 • Stress og NST (nervesystemtræning) 

 

Modul 2 (28-29/5 2020)

Nervesystemet

 • Videnskaben bag smerte 

 • Den Proprioceptive sans

 • Hvorfor er proprioception vigtig for sundhed af nervesystem og krop                                                    

Kroppens anatomi og bevægelser

 • Rygsøjlens anatomi og bevægelser            

 • Anatomi og bevægelser for hofter, knæ og fødder                                           

 

Modul 3 (11-12/6 2020)

 

Nervesystemet

 • Den Visuelle og Vestibulære sans 

 • Det respiratoriske system (åndedrættet)

Kroppens anatomi og bevægelser

 • Gennemgang af anatomi og bevægelser for skulder, albue og hænder      

Modul 4 (27-28/8 2020)

 

Fordøjelsen

 • Gennemgang af vores fordøjelsessystem, og hvordan du kan stimulere, styrke og forebygge livsstilssygdomme

 • Mad, urter og bevægelse   

Journal-arbejde                                                                                                   

 • Praktiske øvelser i forbindelse med at arbejde med journal

 • Spørge- og samtaleteknik                                                                                

Opfølgning og midtvejsevaluering                                                                          

Menneskets primære bevægemønstre             

 • Squat, Lunge, Bend, Pull, Push og Twist

 

 

Modul 5 (17-18/9 2020)

Antiinflammatorisk livsstil 

 • Læge Jerk Langer fortæller om blodsukker, antiinflammatorisk livsstil ud fra et lægeligt synspunkt

 • Inflammationer og livsstilssygdomme

 • Blodsukker

Better Movement – Intelligent bevægelse/træning

 • Praktisk arbejde med bevægelse ud fra cases

 • Yoga og Better Movement som bevægeform i forhold til helbred

 • Hvordan kan du bruge bevægelse som medicin, og præcisere din programlægning

 • Case-arbejde

 

 

Modul 6 (1-2/10 2020)

Stress og hormoner

 • Stress som livsstilssygdom – mad og urter som medicin

 • Better movement i forhold til hormoner og stress                                                

 • Case-arbejde

 

 

Modul 7 (22-23/10 2020)

Søvn 

 • Den livsvigtige søvn – teori og praksis                          

 • Case-arbejde                                                                                                    

Vejrtrækning

 • Prana og livsenergi 

 • Meditation                                                                                  

Modul 8 (5-6/11 2020)

Vaner, mønstre og motivation

 • Hvordan fastholdes livsstilsændringer?                       

 • Coaching-metoder

 • Ændring af vaner og mønstre 

Din fremtid 

 • Markedsføring, hvordan kommer I videre herfra, hvilken retning

 Eksamen                           

 • Spørgsmål og opfølgning til eksamen

 

Louise Bruuns Akademi forbeholder sig ret til ændringer i modulbeskrivelsen, både i forhold til indhold på moduler samt eventuelt opgivne gæsteundervisere.

Praktisk information

Undervisningsdatoer 

 

Modul 1                  23.–24. april 2020

Modul 2                  28.-29. maj 2020

Modul 3                  11.–12. juni 2020             

Modul 4                  27.–28. august 2020

Modul 5                  17.–18. september 2020

Modul 6                  1.–2. oktober 2020

Modul 7                  22.–23. oktober 2020

Modul 8                  5.-6. november 2020

 

Mødetidspunkter

Torsdag og fredag fra kl. 08.30-16.00. 

 

Eksamen      

Mundtlig eksamen den 19. eller 20/11 2020. Der er kun mødepligt en af dagene  (til din egen eksamen). Forinden afleveres en skriftlig eksamensopgave.

Pris/betaling

Uddannelsens pris er 34.900 kr. Betalingen afvikles således*: 

 

Tilmeldingsgebyr         7.915 kr.  (betales ved tilmelding og sikrer dig en plads). 
Rate 1                                  8.995 kr. Betales senest 20.04.2020. 
Rate 2                                  8.995 kr. Betales senest 20.07.2020. 
Rate 3                                  8.995 kr. Betales senest 20.10.2020. 

 

*Kontakt os, hvis du har behov for at afvikle din betaling over en ekstra rate, så finder vi ud af det. 
  

Bankoplysninger

Nordea Bank Reg. nr.:     2148 Konto nr.:   8983926852  
 

Det med småt

Tilmeldingsgebyr tilbagebetales ved framelding i op til 8 uger inden uddannelses opstart. Fra 8 uger før uddannelsesopstart og frem er din tilmelding til uddannelsen er bindende.

Lokation

Uddannelses base/lokation er på Stokkerup, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg, hvor klasseundervisningen vil foregå.

Derudover vil vi anvende de fantastiske omgivelser i naturen lige udenfor døren lige ud til Øresund samt i Dyrehaven, der ligger lige på den anden side af vejen.

Der er gode parkeringsmuligheder. Nærmeste station er Klampenborg (bus lige til døren).

Forberedelse/Eksamen

Vi foreslår, at der dannes studiegrupper, som kan mødes mellem hvert modul.

Der må påregnes tid til forberedelse, lektier og selvtræning (ca. 5 timer pr. modul).

Der skal desuden afleveres en større skriftlig opgave i forbindelse med eksamensmodulet. 

Lyder det som noget for dig?

Kom med til vores første infomøde, som afholdes på Stokkerup, Strandvejen 724, 2930 Klampenborg mandag den 20/1 2020 kl. 17.30-18.45.
På infomødet vil vi fortælle meget mere om uddannelsen og hvad du kan bruge den til. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til uddannelsen. 

TILMELD DIG TIL

INFOMØDET MANDAG D. 20. JANUAR KL. 17.30

INFOMØDET MANDAG D. 24. FEBRUAR KL. 17.30

Tilmelding til uddannelsen

Hvis du allerede nu er sikker på, at uddannelsen ”Holistisk personlig træner uddannelse med fokus på intelligent mad og bevægelse" er noget for dig, skal du skrive til  sanne@louisebruun.dk og samtidig indbetale dit tilmeldingsgebyr på 7.915 kr. 

Bemærk at din plads på uddannelsen først er sikret, når din overførsel af tilmeldingsgebyr er modtaget på vores konto.

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående indholdet i uddannelsen - skriv til 

 

Ernæringsterapeut Louise Bruun på info@louisebruun.dk
Fysioterapeut/Z-Health Jakob Hansen på jh@fysioteamet.dk 
Personlig træner/kostvejleder Ida Krak på ida@fysioteamet.dk

Spørgsmål angående alt det praktiske omkring uddannelsen - skriv til 

 

Brand and Product Manager Sanne Brandstrup på sanne@louisebruun.dk