top of page
OSTEOPATI

Når du oplever et symp­tom (smerte eller lignende) i en bestemt del af krop­pen, så er den underliggende årsag i mange tilfælde ikke i samme del af krop­pen. Osteopaten er meget bevidst om denne sammenhæng og vil derfor altid under­søge og behandle hele krop­pen. Osteopaten udøver derved ikke symp­tom­be­hand­ling, men sig­ter mod at afklare og fjerne årsa­gen til symp­to­merne for der­ved at opnå hold­bare resultater. Osteopaterne arbejder derfor med afsæt i føl­gende principper:

  • Din krop er en hel­hed og skal betrag­tes og behand­les som sådan

  • Din krop kan under de rette betin­gel­ser hele/helbrede sig selv

  • Din krops struk­tur og funk­tion er gen­si­digt afhæn­gige af hinanden

 

Oste­o­paterne benyt­ter mange forskellige manu­elle tek­nik­ker til at under­søge, diag­no­sti­cere og behandle smer­ter og funk­tions­for­styr­rel­ser i krop­pen. En osteopatisk behandling foregår manuelt, dvs. kun med brug af hænderne. Alle former for smerter og gener der skyldes skævhed, stramhed, låsninger, tryk eller lignende kan som udgangspunkt behandles osteopatisk.

Fysi­o­teamet har 2 dyg­tige og erfarne oste­o­pa­ter til­knyt­tet;

Hen­rik Ammitzbøll og Ann­liv Toft.

 

Læs mere om Fysioteamets 2 Osteopater - Klik her

PRISER       

 

pr. 1. februar 2023

Første konsultation                  kr. 1.100,-

Normal behandling                  kr. 650,-

Udvidet normalbehandling     kr. 750,-  (kun hos Annliv Toft)

AFBUD

Vi tillader os som udgangspunkt at opkræve fuldt honorar, hvis du melder afbud senere end kl. 17 dagen før den aftalte tid. Booking og aflysning af aftaler kan foretages online, via mail på info@fysioteamet.dk eller telefonisk. Hvis du ringer uden for vores telefontid, lægger du bare en besked.

TILSKUD

Offentligt tilskud

Det offentlige yder ikke tilskud til Osteopati.

Sygeforsikringen danmark 

Sygeforsikringen danmark” yder tilskud til behandlinger hos Osteopaterne i Fysioteamet.
Tilskudet er kr. 175,- til første konsultation og 125 kr. pr. efterfølgende behandlinger. Du får det samme tilskud om du er gruppe 1, 2 eller 5 sikret. Bemærk, at der ikke er krav om en lægehenvisning.

Husk at informere din behandler den første gang, at du er medlem af danmark.

Privat sundhedsforsikring

Du kan få tilskud til dine behandlinger hos Fysioteamet hos de fleste forsikringsselskaber – i nogle tilfælde dækker sundhedsforsikringer/ulykkesforsikringer hele behandlingshonoraret, i andre tilfælde bare en del af behandlingshonoraret. Vi anbefaler at du kontakter dit forsikringsselskab for oplysninger om netop din forsikring. Husk at oplyse om, at Fysioteamet IKKE har overenskomst med den offentlige sygesikring.

bottom of page