top of page
FYSIOTERAPI

Hvis du døjer med smerter eller andre problemer i f.eks. ryg, nakke, skulder eller knæ, så kan vi hjælpe dig med kvalificeret fysioterapi, uanset om dit behov er opstået akut eller om det drejer sig om et problem, som har generet dig længe.

Vi er 3 fysioterapeuter i teamet og vi benytter mange forskellige fysioterapeutiske teknikker til at afhjælpe dine smerter og genoprette normal bevægelighed og funktion.

 

Læs mere om Fysioteamets 3 Fysioterapeuter - Klik her

Ofte vil løsningen af dit problem også består i rådgivning og instruktion i specifikke øvelser eller træning. Navnligt konstante eller til­ba­ge­ven­dende smer­ter og funktionsproblemer bli­ver ofte ikke bedre uden en indsats med korrigerende øvelser og individuelt til­ret­telagt træ­ning. Men akut opstået pro­ble­mer såsom idræts­ska­der, skiska­der eller rygs­mer­ter skal også ­træ­nes for at undgå senere pro­ble­mer.  Her kan vi hjælpe dig til en meget mål­ret­tet og effek­tiv træ­ning, som pas­ser præ­cis til dig og som kan hjælpe dig af med smer­ter og ubalancer i kroppen samt for­bedre din gene­relle fysi­ske form og sundhed.

 

Nedenstående er blot et udpluk af de problemer vi kan hjælpe dig med:

 • Skader og smerter fra træning og sport

 • Tennis og golfalbue

 • Musearm

 • Nakkesmerter

 • Hovedpine/Migræne

 • Svimmelhed

 • Skulderproblemer

 • Rygproblemer bla. fra facetled og discus

 • Ischias smerter

 • Slidgigt

 • Hofteproblemer

 • Knæproblemer

 • Fod og ankel problemer

 • Neurologiske lidelser

PRISER

pr. 4. januar 2022

                   

Første konsultation   kr. 850,-

Vores første konsultation har som udgangspunkt en varighed på 60 minutter. 

Vi benytter os i nogle tilfælde af 45 minutters første konsultation. i det tilfælde

er prisen kr. 650,-

Normalbehandling    kr. 650,- 

45 minutter er vores normale længde for en fysioterapeutisk behandling.           

Kort behandling        kr. 500,-

Hvis vi vurderer, at det er tilstrækkeligt for god effekt af behandlingen,

benytter vi os af en behandlingssession på 30 minutter. 

Personlig Træning/Fysioterapi      kr. 850,-           

Hvis du er i et forløb med personlig fysioterapeutisk træning, vil det oftest

være i 60 minutters sessioner.

Vi tillader os som udgangspunkt at opkræve fuldt honorar, hvis du melder afbud senere end kl. 17 dagen før den aftalte tid. Booking og aflysning af aftaler kan foretages online, via mail på info@fysioteamet.dk eller telefonisk. Hvis du ringer uden for vores telefontid, lægger du bare en besked.

TILSKUD

 

Offentligt tilskud

Bemærk at Fysioteamet IKKE har overenskomst med den offentlige sygesikring. Det betyder at du som udgangspunkt selv skal betale hele behandlingshonoraret.

 

En undtagelse er dog, hvis du er i den offentlige sygesikringsgruppe 2 – Kontakt i dette tilfælde din hjemkommune (Borgerservice), da det er her du får tilskudet fra.

Hvis du er i tvivl om du er i gruppe 1 eller 2, kan du tjekke det på dit gule sygesikringskort.

 

Sygeforsikringen danmark 

“Sygeforsikringen danmark” yder tilskud til behandlinger hos Fysioteamet. Tilskudet er kr. 133,- til første konsultation og 88 kr. pr. efterfølgende behandlinger. Du får det samme tilskud om du er gruppe 1, 2 eller 5 sikret. Bemærk, at der ikke er krav om en lægehenvisning. Husk at informere din behandler den første gang, at du er medlem af danmark.

Privat sundhedsforsikring

Du kan få tilskud til dine behandlinger hos Fysioteamet hos de fleste forsikringsselskaber – i nogle tilfælde dækker din sundhedsforsikring eller ulykkesforsikringer hele behandlingshonoraret, i andre tilfælde bare en del af behandlingshonoraret. Vi anbefaler at du kontakter dit forsikringsselskab for oplysninger om netop din forsikring. Husk at oplyse om, at Fysioteamet IKKE har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Jacob_edited
Fysioteamet - Fysioterapi
bottom of page