JAKOB HANSEN

Jakob sh2.jpg

Præcision

Det er lettere at ramme plet, hvis du har et præcist mål at sigte efter.

Det er mit udgangspunkt, når jeg skal hjælpe dig med f.eks. skader, smerter, genoptræning eller optimering af din krop i hvilken som helst henseende.

Du kan derfor forvente, at jeg undersøger og afdækker din anatomi, din fysiologi og ikke mindst dit nervesystem særdeles grundigt. Målet er, at finde ud af hvilke behandlings- og træningsmetoder vi skal benytte til netop dig.

 

Fundament

Hvis dit fundament er i orden, vil din krop reparere sig selv og du vil være i balance. Men et godt fundament kan let smuldre f.eks. pga. tidligere skader eller smerter, negativ stress og dårlige bevægemønstrer. At genskabe dit fundament er min røde tråd, når jeg skal hjælpe dig.

Et godt fundament kan bl.a. bestå i at vække alle dine vejrtrækningsmuskler til live, at skabe fri bevægelighed og kontrol af alle dine led eller at optimere funktionen af dit syn og din balancesans. Ovenstående er blot eksempler på metoder indenfor funktionel neurologi, hvor min store interesse og kompetence ligger.

Målrettet styrke- og stabilitetstræning ser jeg også som en vigtig grundpille og jeg benytter også manuel behandling, hvor jeg med forskellige teknikker bruger mine hænder til at løsne og stimulere områder af din krop der har brug for det.

I starten af forløbet skal jeg nok tage den største del af ansvaret for at du får fremskridt, men jeg tror på at de bedste og mest holdbare resultater opnås, hvis du får metoder til selv at tage ansvaret. Det vil jeg selvfølgelig hjælpe dig med.
 

Jeg glæder mig til at se dig.